رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران:
دست یابی به اقتدار معنوی در بستر فرهنگ ایثار و شهادت و تعلیم و تربیت/ فرهنگ ایثار و شهادت و تعلیم و تربیت دو بال دست یابی به اقتدار معنوی هستند
سعید اوحدی دو بال دست یابی به اقتدار معنوی را تعلیم و تربیت و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت دانست و گفت:اگر می خواهیم به اقتدار معنوی که مورد تاکید مقام معظم رهبری است، برسیم باید از دو بال تعلیم و تربیت و ایثار و شهادت بهره مند شویم.

 

 

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری شبستان، «سعید اوحدی» در هجدهمین جلسه مشترک گفت و گوی هفته میان وزارت آموزش و پرورش و بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: فصل مشترک جدی بین دو دستگاه بنیاد شهید و وزارت آموزش و پرورش وجود دارد که آن هم تعلیم و تربیت است.

 

رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران ترویج فرهنگ ایثار و شهادت را رسالت این نهاد دانست و ادامه داد: اگر می خواهیم به اقتدار معنوی که مورد تاکید مقام معظم رهبری است، برسیم باید از دو بال تعلیم و تربیت و ایثار و شهادت بهره مند شویم.

 

اوحدی با تاکید بر اینکه باید به تعلیم و تربیت در بستر ایثار و شهادت جهت بدهیم، گفت: کارگروهی متشکل از معاونین بنیاد شهید و وزارت آموزش و پرورش تشکیل شده است. در حوزه تعلیم و تربیت و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت خداوند برکات بزرگی را به عنوان حجت های ظاهری خود در اختیار ما قرار داده است.

 

وی ادامه داد: بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است دارای سه کلیدواژه خودسازی، جامعه پردازی و دست یابی به تمدن نوین اسلامی است.

 

رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران تصریح کرد: فصل اول بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی به توسعه علم و پژوهش پرداخته است. همچنین مکتب سلیمانی عصاره تمام فضایل ارزشی، اخلاقی و شخصیت پردازی طراز انقلاب اسلامی است که سیدالشهدا و محور مقاومت را تجلی می کند که به عنوان مکتب سلیمانی مطرح و یک سند زنده است که در اختیار ما قرار دارد.

 

اوحدی افزود: مسئولیت تدوین سند ایثار و شهادت توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی به عهده بنیاد شهید گذاشته شده است. با این سه سند بسیار مهم و این تفاهم نامه ای که با وزارت آموزش و پرورش داشتیم، می توانیم به اهداف مان در توسعه ایثار و شهادت در بستر تعلیم و تربیت توجه کنیم و به اقتدار معنوی برسیم که کلید عبور هر مانعی است.

 

وی در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به پرسشی که درباره وزارت آموزش و پرورش مبنی بر غیر دولتی شدن مدارس شاهد اشاره داشت، گفت: ما و وزارت آموزش و پرورش به الگو شدن مدارس شاهد تاکید داریم. بسیاری از خانواده ها دغدغه تعلیم و تربیت دارند و با وجود اینکه جزو خانواده های شاهد و ایثارگر نیستند اما دوست دارند فرزندان شان در مدارس شاهد ثبت نام کنند تا از فضایل اخلاقی و امکانات بیشتری بهره مند شوند.

 

وی ادامه داد: نظام تعلیم و تربیت گنجینه گرانبهایی دارد که در جهت تقویت مدارس شاهد و الگو شدن آن موثر است.

 

اوحدی تاکید کرد: تقویت مدارس شاهد و غیر دولتی این مدارس یک پیشنهاد بود که ما یک سری قوانین داریم که باید آنها را رعایت کنیم.

 

رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران در خصوص مدارس قلع و قمعی آموزش و پرورش که متعلق به این بنیاد است، گفت: اگر نگاه بلند به تعلیم و تربیت داریم حتما به اهداف خود خواهیم رسید و این مسایل کوچک حل می شود. در این مورد مدارس قلع و قمع وجود دارد که بنیاد شهید هیچ گاه برای آنها حکم قلع و قمع نمی گیرد. درست است که یک سری قوانین است که باید آنها رعایت شود اما به خود اجازه حکم قلع و قمع نخواهیم داد.

چاپ خبر