مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری تهران:
صدور موافقت اصولی برای مجوز مهد کودک بند نسوان
خبرگزاری شبستان:شارقی گفت:در بازدیدهایی که از بند نسوان داشتیم و به همراه تعدادی از مدیران و مشاورین و سمن های مرتبط با این حوزه با همکاری ساز مان امور زندان ها شرایط بازدید فراهم شد. مشکلات این افراد بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از مدیرکل امور بانوان استانداری تهران، ثریا شارقی،مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری تهران گفت:در بازدیدهایی که از بند نسوان داشتیم و به همراه  تعدادی از مدیران و مشاورین و سمن های مرتبط با این حوزه با همکاری ساز مان امور زندان ها شرایط بازدید فراهم شد. مشکلات این افراد بررسی شد.

 

وی اظهار کرد:یکی از این مشکلات نبود مهد کودک برای فرزندان زنان زندانی بود که خوشبختانه با پیگیری های به عمل آمده بهزیستی استان این مجوز را طبق کمیسیون ماده 26 مورخ 25/7/96 صادر کرد. ساختمانی هم که برای مهد کودک در نظر گرفته شده است فضای مطلوبی دارد.

 

شارقی افزود: در بند نسوان تعدادی از زنان هستند که به فعالیت مشغول هستند و تولیدات مناسبی هم دارند ولی باید برای فروش محصولات آنها برنامه ریزی کرد که آنها هم در زندان و هم بعد از آزادی از زندان، به خاطر مسائل اقتصادی و معیشتی دچار بحران نشوند.

 

یکی از پیشنهادات دفتر امور بانوان به سازمان زندان طرح سامانه حامی بانو بود که در این سامانه این خانم ها می توانند در یک فضای مجازی و مجانی محصولات خود را برای فروش بگذارند. البته انجام این کار بستگی به صدور موافقت اصولی سازمان امور زندان های کشور دارد. که امیدواریم با پیگیری هایی که در حال انجام است این شرایط برای این زنان فراهم گردد.

چاپ خبر