مشکل صادرات محصولات کشاورزی و روستایی را حل کنیم
خبرگزاری شبستان: استاندار خراسان شمالی با اشاره به راهکارهای ایجاد زمینه های تولید و اشتغال در مناطق روستایی و عشایری، گفت: بسته بندی تولیدات در راستای جذب مشتری و مشکل صادرات محصولات کشاورزی و روستایی را نیز حل کنیم.

محمدرضا صالحی، استاندار خراسان شمالی، در حاشیه بازدید از سومین نمایشگاه توانمندی های روستاییان و عشایر در گفت و گو با خبرنگار شبستان با اشاره به نقش روستاییان و عشایر در اقتصاد مقاومتی گفت: از یک طرف بحثی را داریم با عنوان اقتصاد مقاومتی و ساده ترین تعبیری که می توان برای اقتصاد مقاومتی داشت این است که در فشار تحریم ها به عدد تورمی بالای 40 درصد نرسیم.

 

وی افزود: اگر بتوانیم این کار را انجام دهیم و به معنای دیگر اینکه تولید داشته باشیم و برای داشتن تولید باید زیرساخت هایمان را آماده کنیم و هیچ تولیدی و هیچ قوتی بیشتر از مناطق روستا و عشایر شکل نمی گیرد.

 

صالحی با بیان اینکه برای توسعه پایدار استانها باید به توسعه روستاها توجه داشته باشیم، خاطرنشان کرد: نمایشگاه توانمندی های روستایی و عشایری هم به توسعه روستایی و عشایری پرداخته است و هم توانسته ظرفیت ها و پتانسیل های استان ها نظیر موسیقی مقامی را معرفی کند.

 

استاندار خراسان شمالی با اشاره به راهکارهای ایجاد زمینه های تولید و اشتغال در مناطق روستایی و عشایری، گفت:  بسته بندی تولیدات در راستای جذب مشتری و مشکل صادرات محصولات کشاورزی و روستایی را نیز حل کنیم چراکه اقتصاد مقاومتی درون زا و برون گرا است.

چاپ خبر