مسئول دارالقرآن سازمان بسیج کشور:
برخی از متولیان مجالس قرآنی، مساجد را فراموش کرده‌اند
خبرگزاری شبستان: مسئول دارالقرآن سازمان بسیج کشور با اشاره به اینکه متاسفانه امروز برخی از مدیران و مسئولان قرآنی مساجد را فراموش کرده‌اند، گفت: فعالیت‌های قرآنی باید از جایگاه اصلی خود یعنی مساجد دنبال شوند.

رحیم قربانی در گفتوگو با خبرنگار مسجد و کانونهای مساجد خبرگزاری شبستان بر لزوم تقویت جلسات قرآنی مساجد تاکید کرد و گفت: مدیران و مسئولان قرآنی باید در زمینه رونق مساجد برنامه ریزی کنند، زیرا مساجد ظرف قرآن و بهترین مکان مقدسی هستند که معارف و  آموزههای قرآنی را میتوان در آن‌ها گسترش داد.

 

وی با اشاره به اینکه متاسفانه امروز برخی از مدیران و مسئولان قرآنی مساجد را فراموش کردهاند، اظهار کرد: به جای آنکه هزینههای بسیاری برای ایجاد دارالقرآن، موسسه و نهاد فرهنگی شود، باید مساجد پایگاه اصلی فعالیتهای قرآنی شوند و مسئولان آن‌ها هم همکاری تنگاتنگی با مدیران و فعالان و استادان قرآنی داشته باشند، در این صورت است که بسیاری از مشکلات در این زمینه برطرف میشوند.

 

رییس سازمان قرآن و عترت بسیج، ادامه داد: امروز بسیار از موسسات قرآنی به دنبال پیدا کردن اتاق کوچکی برای برگزاری برنامههای قرآنی هستند، در حالی که اگر تعامل و همکاریشان با مساجد تقویت شود، جلسات قرآنی در مساجد  رونق مییابند.

 

قربانی اظهار کرد: در صورتی که مساجد به صورت شبانهروزی در حوزه قرآن فعالیت کنند و مدیران مساجد اجازه دهند، استادان و  فعالان قرآنی از فضای مساجد برای برگزاری برنامههایشان استفاده کنند، بدون شک مساجد یک دارالقرآن و موسسه قرآنی بزرگ خواهند شد.

 

وی خاطر نشان کرد: استادان برجسته قرآنی که  سابقه طولانی در ترویج مباحث قرآنی در مساجد دارند، به همراه مسئولان و نهادهایی که به طور مستقیم با امور مساجد مرتبط هستند، باید در کنار هم برای برگزاری برنامههای قرآنی در مساجد، چشمانداز تدوین کنند تا در این زمینه تکالیف همه دستگاهها در حوزه مساجد مشخص شود.

 

مسئول دارالقرآن سازمان بسیج کشور، افزود: مقام معظم رهبری در دیدار با مسئولان کانونهای فرهنگی هنری مساجد تاکید کردند که با همکاری دیگر نهادهای فعال در مساجد در برگزاری برنامهها با هم همکاری داشته باشید و برای دوری از  موازیکاری در برنامهها باید برنامهریزیهای لازم انجام شود.

 

قربانی با اشاره به اینکه اگر میان دستگاهها و نهادهای فرهنگی، قرآنی و مسجدی همافزایی شود، انس با قرآن در جامعه حاکم میشود، خاطر نشان کرد: وقتی که تمام توانها به این موضوع معطوف شود که در یک محله با محوریت مساجد، فعالیت قرآنی برگزار شود، بدون شک آن محله به برکت قرآن کریم نورانی میشود و انس با قرآن وقتی در جامعه رواج یابد، استحکام داخلی نظام افزایش مییابد و  در این صورت توطئههای نرم و سخت دشمنان، بیاثر میشود، بنابراین باید فعالیتهای قرآنی از جایگاه اصلی خود یعنی مساجد دنبال شوند.

 

 

 

چاپ خبر