نماینده رئیس‌جمهور در امر نماز:
عملکرد دستگاه های اجرایی در حوزه نماز مثبت است
نماینده رئیس‌جمهور در امر نماز درباره نماز و اشاعه آن در کشور، گفت: اکثر دستگاه‌های اجرایی همکاری و عملکردی مثبت در زمینه ترویج نماز داشته اند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از سمنان محمد حسین رضایی  در بیست و هفتمین اجلاسیه سراسری نماز به میزبانی سالن امیرکبیر دانشگاه سمنان بابیان اینکه دستگاه‌های اجرایی در ترویج امر نماز پیش‌قدم شوند، گفت: ۹ دستگاه اجرایی کشور در اجلاسیه سراسری نماز تجلیل شدند.

 

وی افزود: داوری از عملکرد سال ۹۶ دستگاه‌های اجرایی در راستای تحقق پیام رهبر معظم انقلاب مبنی بر لزوم توسعه و ترویج نماز صورت گرفته است.

 

رضایی ابراز داشت: ارزیابی‌ها از  دو هزار و ۱۷۰ دستگاه اداری استان‌ها و ۴۰ دستگاه در سطح ملی صورت گرفته است.

 

وی ضمن بیان اینکه ارزیابی‌ها شامل برنامه‌های موردتوافق در سه سطح مدیریتی است، اضافه کرد: هریک از دستگاه‌های اجرایی بر اساس ظرفیت‌ها، مأموریت و تکالیف قانونی خود مورد ارزیابی قرار گرفت که ضمن پرهیز از مقایسه روند پیشرفت هر دستگاه موردتوجه بوده است.

 

نماینده رئیس‌جمهور در امر نماز بابیان اینکه ارزیابی‌ها صرفاً زمینه‌ساز اقامه نماز در دستگاه‌ها است، ابراز داشت: اکثر دستگاه‌های اجرایی همکاری و عملکرد مثبت درزمینهٔ ترویج نماز داشتند و عملکرد آن‌ها موردقبول هیئت داوری قرارگرفته است که در این راستا ۹ دستگاه شایسته تقدیر قرار گرفتند.

 

رضایی در ادامه تصریح کرد: در میان دستگاه‌های وزارت کشور، وزارت فرهنگ و آموزش، وزارت راه، وزارت نیرو، وزارت فناوری ارتباطات و اطلاعات ، سازمان بهزیستی، کمیته امداد و سازمان زندان‌ها با مأموریت‌های فرهنگی و آموزشی در امر تولید مباحث نماز پیش رو بودند.

 

وی ضمن بیان اینکه سامان‌دهی فضای نماز و متناسب با اقامه نماز در دستور کار است، اضافه کرد: مدیران سطوح عالی دستگاه‌های اجرای ضمن پیش‌بینی اعتبارات لازم می‌بایست حمایت و پشتیبانی از نماز را داشته باشند و موانع را شناسایی کنند و ضمن تأکید ویژه عدم تداخل وقت نماز با اجلاسیه‌ها و همایش‌ها نقش الگویی خود را در ترویج و توسعه اقامه نماز ایفا کنند.

 

چاپ خبر