گاردین: حق با ایلهان عمر است
الکس کوچ در مقاله‌ای در گاردین به این موضوع می‌پردازد که میان حقایق سیاسی در آمریکا و اظهارات ضد یهودی در این کشور فرق وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری شبستان ، درباره نفوذ لابی صهیونیستی در آمریکا حق با ایلهان عمر است. الکس کوچ در مقاله‌ای در گاردین به این موضوع می‌پردازد که میان حقایق سیاسی در آمریکا و اظهارات ضد یهودی در این کشور فرق وجود دارد.

 

وی در این یادداشت به این موضوع پرداخته است که هنوز نفوذ صهیونیستها در آمریکا حرف اول سیاست خارجی این کشور را می زند. وی می نویسد: صاحب نفوذان اسرائیلی با سوء استفاده از ادبیات ضد یهودی، قصد ندارند قدرت و نفوذ خود را در آمریکا از دست بدهند.

 

به گفته این نویسنده پول در جامعه آمریکا حرف اول را می‌زند و لابی های اسرائیل هزینه کمپین‌های انتخاباتی را می‌دهند تا بعدا پول خود را از طریق نمایندگان به دست آورند.

 

ایلهان عمر یکی از اولین زنان مسلمان است که به تازگی وارد کنگره آمریکا شده است. اخیراً ایلهان در سخنرانش اش در کنگره علیه نفوذ صهیونیستها در آمریکا حرف شد.

 

وی در این سخنرانی و سخنرانی های دیگر بارها گفته است که رژیم آپارتاید اسرائیل جهان را با استفاده از میلیاردهای یهودی تحت سلطه خود درآورده است.

 

منبع: گاردین

چاپ خبر