نویسنده اهل استان فارس مژده داد:
شرایط ادبیات معاصر ایران در حال بهبودی است
خسروی گفت: ادبیات داستانی ایران در حال تغییر است و امروز شاهد نسل نویت داستان نویسی در ایران هستیم که شاهد ارائه آنها در مجلات و جشنواره هستیم و این نشان ایجاد شرایط بهتر ادبیات معاصر ایران است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از شیراز، «ابوتراب خسروی» امروز (یکشنبه 28 بهمن) در نخستین همایش ملی «ادبیات معاصر ایران» با حضور پژوهشگران ادبی در مرکز اسناد و کتابخانه ملی شیراز با اشاره به تغییر داستان های پیش و پس از انقلاب گفت: مفاهیم یک وجه داستان و وجه دیگر آن تفریح و سرگرمی است، داستان در هنگام تکثر جامعه پدید می آید.

 

نویسنده اهل استان فارس با اشاره به ایدئولوژک بودن داستان های دهه 20 تا 50 شمسی، بیان کرد: این نوع ادبیات متعهد در عقاید برخی از احزاب مانند عقاید سوسیالیستی حزب توده مؤثر بود و به طور کلی ادبیاتی که حامل درد و رنج بود به رسمیت شناخته می شد.

 

وی با بیان اینکه نویسندگان امروز مانند گذشته حکیم نبوده و به بیان وضعیت و اشتراک سوالات با خواننده می پردازد، اظهار کرد:پس از انقلاب نویسندگان از موضع گیری در ایجاد پیام در داستان هایشان به سمت شرح وضعیت سوق یافتند.

 

نویسنده مجموعه داستان «کتاب ویران» با اشاره به تحول اجتماعی در ادبیات امروز، متذکر شد: ادبیات داستانی ایران در حال تغییر است و امروز شاهد نسل نویت داستان نویسی در ایران هستیم که شاهد ارائه آنها در مجلات و جشنواره هستیم و این نشان ایجاد شرایط بهتر ادبیات معاصر ایران است.

 

چاپ خبر