دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش:
خشونت از جامعه به مدارس سرایت کرده است
نوید ادهم گفت: خشونت در درون مدرسه تولید نمی شود. در جامعه تولید می شود و به درون مدرسه کشیده می شود.

«مهدی نوید ادهم» در گفتگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری شبستان درباره خشونت در مدارس گفت: محور قراردادن معلم و قربانی کردن دانش آموز یا محور قرار دادن دانش وقربانی کردن حقوق دانش آموزان هر دو افراط و تفریط است که مورد مطلوب نیست.افراط و تفریط در هر دو سوی قضیه را نمی پسندم.

 

دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش افزود: خشونت در درون مدرسه تولید نمی شود. در جامعه تولید می شود و به درون مدرسه کشیده می شود.

 

نوید ادهم تصریح کرد: اینگونه نیست که خشونت در درون مدرسه تولید شود و به جامعه کشیده شود.

 

دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش بیان کرد: متاسفانه امروز در آسیب های اجتماعی خشونت بالاترین درصد فراونی را دارد.

 

وی ادامه داد: در نتیجه افراد به دلایل مختلف که یکی از آن مسایل اقتصادی است، گاهی عصبانی هستند. رسانه ها به این عصبانیت موج می دهند و مردم را به یکدیگر بدبین می کنند.

 

دبیر کل عالی آموزش و پرورش بیان کرد: همین مسایل موجب می شود تا دانش آموز نسبت به معلم و معلم نسبت به دانش آموز حس نامهربانه داشته باشند.

 

نوید ادهم خاطرنشان کرد: تعداد تنبیه در آموزش وپرورش زیاد نیست اما یک مورد آن قابل قبول نیست.

 

وی با بیان اینکه در حمایت از حقوق دانش آموزان و معلم ها قوانین زیاد است گفت: التزام به آن زیاد نیست. مجرای حقویی مشخص است اما به دلیل عدم آشنایی با آن گاهی نمی توانند از خود دفاع کنند.

 

چاپ خبر