عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی:
یک نماینده کارآمد در نظارت خود سازش پذیر نیست
ترقی گفت: یک نماینده کارآمد از امانت رای مردم برخودار است و در نظارت خود سازش پذیر نیست. نماینده ای که بوسیله مجریان تطمیع شود و نظارت خود را مختل کند طبیعی است که در امانت رای مردم خیانت کرده است.

«حمید رضا ترقی» در گفتگو با خبرنگار احزاب خبرگزاری شبستان در مورد مشخصات یک نماینده کارآمد گفت: یک نماینده کارآمد باید بر اساس وظایف و اختیارات و تکالیف محوله انتخاب شود.

 

نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه قانونگذاری یکی از وظایف و تکالیف مهم نمایندگان است افزود: قانگذاری در مجلس شورای اسلامی در چهارچوب  دین مبین اسلام و سیاستهای نظام اسلامی شکل می گیرد.

 

نماینده مردم نیشابور در ادوار مجلس شورای اسلامی ادامه داد:  یک نماینده کشور باید شناخت دقیقی از مبانی دینی و اشراف به قانون اساسی برخوردار باشد و در قانونگذاری  های جدید خود نیز همسویی با قوانین کشوری را حفظ کنند.

 

ترقی تصریح کرد: نمایندگان باید سیاستهای کلان نظام اسلامی را  به درستی بشناسند و در تدوین قوانین جدید نیز حل مسائل مهم کشور را مدنظر داشته باشند.

 

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی گفت: نظارت بر اجرا از دیگر وظایف نمایندگان است که این افراد باید امانتدار صدیق در نظارت بر عملکرد مجریان ، دولت و دستگاههای اجرایی کشور باشند و در جایی که افراد تن به قانون نمی دهند از جانب مردم بتواند وارد عمل شود و برخورد کند که البته این وظیفه مهم در گرو اطلاعات و آگاهی دقیق از مبانی قانونی کشور است.

 

وی افزود: یک نماینده کارامد از امانت رای مردم برخودار است و  در نظارت خود سازش پذیر نیست. نماینده ای که بوسیله مجریان تطمیع شود  و نظارت خود را مختل کند طبیعی است که در امانت رای مردم خیانت کرد  و اعمال حق حاکمیت مردم را نادیده گرفته است.نماینده  کارامد فردی سالم و صادق و امانت دار در اجرای رای مردم باشد.

 

این فعال اصولگر خاطر نشان کرد: نمایندگان حق اظهار نظر در تمام مسائل کشور را دارند و باید  از بینش سیاسی و فرهنگی و اجتماعی کامل نسبت به موضوعات کشور برخودار باشد.

 

وی شجاعت، امانتداری، ساده زیستی، پرهیز از اشرافیت، انقلابی بودن را از شاخصه های ویژگی های نمایندگان کارامد از دیدگاه رهبر انقلاب عنوان کرد و گفت: مجلس عصاره فضایل ملت است و نماینده نیز باید عصاره فضایل ملت باشد و در ویژگی یک فرد بعنوان نماینده نیز سرامد سایر افراد در جامعه باشد تا بتواند برای انتخاب مطرح شود.

 

ترقی در مورد اولویت های مجلس جدید اظهار کرد: مجلس آینده با توجه به شرایطی که ما در سالهای اخیر در کشور داریم در درجه اول برنامه ریزی برای قوانینی است که اجرای گام دوم انقلاب را محقق کند و مجلس موانع تحقق تمدن نوین و گام دوم انقلاب را شناسایی و از میان بردارد و ساختارها و اطلاحات لازم برای این هدف را فراهم کند./

چاپ خبر