عضو شورای شهر تهران:
پرسه ۱۴ هزار زباله گرد در تهران/ یک سوم زباله گردهای تهرانی کودک هستند
فراهانی از عملکرد شهرداری تهران در واگذاری مجوز جمع آوری زباله به پیمانکاران انتقاد کرد و گفت: ۱۴ هزار زباله گرد در تهران داریم که یک سوم آنها یعنی چهار هزار و ۷۰۰ نفر را کودکان تشکیل می دهند.

به گزارش خبرنگار شهری خبرگزاری شبستان، «مجید فراهانی» در جلسه صد و چهل و نهم شورا در خصوص بازیافت زباله و شکل گیری مافیای منفعت گرا در این عرصه گفت: مافیای منفعت گرا در عرصه بازیافت زباله و منابع ناشی از طلای کثیف نه تنها به محیط زیست شهر بلکه باعث بهره کشی و استثمار کودکان کار، اتباع بیگانه و آسیب دیدگان اجتماعی شده است.

 

عضو شورای اسلامی شهر تهران از عملکرد شهرداری تهران در خصوص کودکان زباله گرد انتقاد کرد و گفت: عدم نظارت دقیق و واگذاری مجوز جمع آوری زباله به پیمانکارانی که کودکان محروم را به کار وا می دارند باعث شده تا 14 هزار زباله گرد در تهران داشته باشیم که یک سوم از آنها یعنی چهار هزار و 700 نفر را کودکان تشکیل می دهند.

 

فراهانی با اشاره به اختصاص بیش از پنج درصد بودجه سالانه در حوزه امور اجتماعی فرهنگی و برای مقابله با آسیب های اجتماعی توسط شهرداری گفت: در چنین شرایطی ما شاهد وضعیت تاسف بار بخشی از کودکان در شهر تهران هستیم.

 

وی تاکید کرد: این بودجه پنج درصدی تا امروز هیچ مشکلی از مشکلات کودکان زباله گرد شهر را حل نکرده است و شهرداری تهران با پیمانکاران برخورد جدی نمی کند و در ایفای مسئولیت اجتماعی اش به چند حرکت نمایشی اکتفا کرده است.

 

وی با بیان اینکه باید در خصوص کیفیت و شرایط زندگی تک تک شهروندان مسئول باشیم، گفت: کودکان کار اگر ژن خوب ندارند اما در انسان بودن، حق حیات و تعالی با همه ما برادر و برابرند و ما در برابر شرایط آنها مسئول هستیم.

 

عضو شورای شهر تهران در خصوص لزوم توجه به حق کودکان کار و ایفای مسئولیت اجتماعی شهرداری در برابر این بخش از شهروندان به شهرداری تهران تذکر داد و گفت: امیدواریم شهردار تهران از ظرفیت سازمان های مردم نهاد برای توجه به حقوق کودکان کار و بهبود شرایط بکارگیری، محیط کار و زندگی آنها توجه داشته باشد.

چاپ خبر