استاد دانشگاه امام صادق(ع) مطرح کرد
لزوم معرفی الگوی درست زندگی اقتصادی به کودکان و نوجوانان
مهدی طغیانی گفت: تربیت اقتصادی کودک و نوجوان حوزه مهمی است که تاکنون مورد غفلت واقع شده ولی با پرداختن به آن می توان الگوی زندگی اقتصادی درستی را به کودکان و نوجوانان آموزش داد.

«مهدی طغیانی» در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری شبستان در اصفهان در حاشیه دوره تربیت مربی اقتصادی کودک و نوجوان ویژه مبلغان، هدف از برگزاری دوره تربیت اقتصادی کودک و نوجوان را تقویت ارتقاء بینش اقتصادی این گروه از جامعه دانست و گفت: یکی از زمینه هایی که طول آن به مبلغ علاقه‌مند بودند به آن بپردازند و کمتر امکان آن فراهم بوده است حوزه تربیت اقتصادی کودک و نوجوانان می باشد.

 

استاد دوره تربیت اقتصادی کودک و نوجوان تصریح کرد : حوزه تربیت اقتصادی مجموعه از عناصر بینش، گرایش و رفتاری است که در تصمیم گیری اقتصادی به کودک و نوجوان کمک می کند تا بتواند با الگوی صحیح و علمی در زندگی اقتصادی موفق باشد.

 

استاد علوم اقتصادی دانشگاه امام صادق علیه السلام با اشاره به اینکه در این دوره بینش اقتصادی با تأکید بر سن نوجوانی و کودکی آموزش داده می‌شود اظهار داشت: درسنامه هایی علمی این دوره در دانشگاه اصفهان تدوین شده است و مجموعه اقتصاد دان کوچک، اقتصاد دانان نوجوان و اقتصادیار نوجوان به عنوان مبنا به طلبه هآموزشا  داده می شود تا آنان نیز در دوره های تربیت کودک و نوجوان از آن بهره ببرند.

 

وی ابراز داشت: در این دوره مجموعه ای از ابزارهای متناسب با سن که هر کدام مفاهیم اقتصادی و مالی را برای مخاطب آموزش می دهد به مبلغان آموزش داده می شود که شامل سرفصل هایی همچون پس انداز، سرمایه‌گذاری، بازار، قناعت، کار، شغل و درآمد می باشد.

 

طغیانی اقتصاد زندگی و نگرش کلی افراد به حوزه اقتصادی اجتماعی را خوب ارزیابی کرد.

 

وی این استقبال را ناشی از مغفول ماندن چنین حوزه مهمی و نپرداختن به آن در دوران گذشته دانست و ابراز داشت: دوره تربیت اقتصادی کودک و نوجوان به صورت پایلوت در برخی از مدارس استان اصفهان نیز اجرا شده است که بازخورد آن نیز مثبت بوده است و در ادامه این دوره در دفتر تبلیغات اسلامی نیز آموزش داده می شود.

 

استاد دانشگاه افزود: اداره آموزش های کاربردی دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان، دوره آموزشی تربیت اقتصادی کودک و نوجوان را ویژه مبلغان طرح تابستان سال جاری برگزار می کند که این دوره در راستای نام گذاری سال به عنوان «رونق تولید» که از سوی مقام معظم رهبری تعیین شده است، برگزار می شود./

 

چاپ خبر