عناوین اصلی روزنامه‌های ۲۸ مرداد در اصفهان؛
۱۲+۱ همین نزدیکی‌هاست/ماجرای عضو سیزدهم/جوانان پشت سد کاغذبازی
وضع اصفهان در شاخص کسب و کار خوب نیست، تجارت پررونق جادو جنبل، رد درخواست آمریکا، عصاره مصائب ملت، منار مسجد زواره دومین مناره کتیبه‌دار کشور و مردم تحمل می کنند اگر...، عناوین مهم روزنامه های امروز اصفهان است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از اصفهان، صفحه اول روزنامه های امروز (دوشنبه، 28 مرداد) در اصفهان به شرح زیر است:

 

نصف جهان: ۱۲+۱ همین نزدیکیهاست

 

سیمای شهر: وضع اصفهان در شاخص کسب و کار خوب نیست

 

زاینده رود: تجارت پررونق جادوجنبل

 

کیمیای وطن: رد درخواست آمریکا

 

نسل فردا: عصاره مصائب ملت

 

عصر اصفهان: منار مسجد زواره دومین مناره کتیبهدار کشور

 

اصفهان امروز: جوانان پشت سد کاغذبازی

 

اصفهان زیبا: ماجرای عضو سیزدهم

 

اخبار اصفهان: مردم تحمل می کنند اگر...

 

چاپ خبر