امروز:پنج شنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ نسخه اصلی خبرگزاری

جمع آوری کمک های مردمی در مسجد نظام مافی تهران

به دنبال زلزله سی سخت مسجد جامع نظام مافی با جمع آوری کمک های مردمی اقدام به ساخت یک منزل برای سادات یتیم در شهر سی سخت می کند.برای ساخت این منزل ۱۱۰ میلیون تومان اعتبار لازم است که خیرین مسجد برای ساخت آن کمک رسانی می کنند.

سرویس: عکس - خبری
زمان: ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ - ۱۲:۱۱
شناسه خبر: ۱۰۳۲۷۸۸