امروز:پنج شنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ نسخه اصلی خبرگزاری

برای زندگی امروز باید از امیرالمؤمنین(ع) درس بگیریم

زمان: ۱۳۹۹/۱۲/۶ - ۲۲:۵۲
شناسه خبر: ۱۰۳۱۳۶۵