زیارت حضرت رسول اکرم (ص) در روز شنبه برای روز شنبه که به نام حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم نامگذاری شده است، در مفاتیح الجنان زیارتی نقل شده است.