صفحه اختصاصی آیت الله روح الله قرهی
آیت الله روح الله قرهی 
آیت الله قرهی:
سختی مرگ سبب پاکی انسان از گناه است
خبرگزاری شبستان: آیت الله قرهی گفت: یکی از مواقعی که گناهان انسان پاک می‌شود لحظه سختی‌های مرگ است، یاد و حب حضرت ولی‌عصر(عج) عامل نجات انسان است.
آیت‌الله قرهی:
همه اعمال نیک و دارائی‌های دنیا ابزار آخرت هستند
خبرگزاری شبستان: آیت‌الله قرهی گفت: اگر همه اعمال نیک و دارائی‌های دنیا را ابزار آخرت بدانیم گرفتار بسیاری از صفات پست نظیر بخل و تکبر نشده و راحت زندگی می‌کنیم.
آیت الله قرهی:
معرفت به نفس مانع فریب دنیاست
خبرگزاری شبستان: آیت الله قرهی گفت: وقتی انسان درون و نفس خود را به خوبی بشناسد هیچ ظواهری از دنیا برای او جلوه پیدا نمی‌کند.
آیت الله قرهی:
دلیل ترس از مرگ نبود شناخت نسبت به آن است
خبرگزاری شبستان: آیت الله قرهی گفت: علت ترس از مرگ نبود شناخت کافی نسبت به مرگ است گاهی با همین مرگ انسان مومن از برخی امتحانات سخت الهی رهایی یافته و به راحتی می‌رسد.
آیت الله قرهی:
دنیا ابزاری برای رسیدن به معرفت نفس است
خبرگزاری شبستان:موسس مدرسه علمیه امام مهدی(عج) با بیان اینکه رسیدن به امور دنیوی نباید هدف انسان باشد، گفت: دنیا ابزاری برای رسیدن به معرفت نفس است چرا که رسیدن به قرب الهی باید هدف انسان باشد.
آیت‌الله قرهی:
ترس از مرگ که سبب پرهیز از انواع گناهان شود ممدوح است
خبرگزاری شبستان: آیت‌الله قرهی گفت: ترس از مرگ که سبب پرهیز از انواع گناهان شود خوف ممدوح است که باید شیوه آن را از اهل بیت(ع) آموزش دید.
آیت‌الله قرهی:
تنها پناهگاه انسان در نیکی و بدی پروردگار عالم است
خبرگزاری شبستان: آیت‌الله قرهی گفت: بر اساس آیات قرآن کریم تنها پناهگاه انسان برای رسیدن به نیکی و دوری از بدی پروردگار عالم است.
آیت‌الله قرهی:
خوف و رجا در حد و شرایط خود هر دو نور هستند
خبرگزاری شبستان: آیت‌الله قرهی گفت: خوف و رجا هر دو نور هستند که اگر از شرایط و حد خود خارج شوند انسان سقوط می‌کند.
آیت الله قرهی:
هدایت با تدبر در قرآن و تمسک به ائمه معصومین ممکن است
خبرگزاری شبستان: آیت الله قرهی گفت: برای هدایت باید در کنار قرائت قرآن درباره آیات آن تدبر کرده و به قرآن ناطق یعنی ائمه معصومین(ع) تمسک عملی داشت.
آیت‌الله قرهی:
خوف الهی انسان را از گناه باز می‌دارد
خبرگزاری شبستان:این مفسر قرآن کریم با بیان اینکه خوف الهی انسان را از گناه باز می‌دارد، گفت: انسانی که از هیبت و عظمت خداوند خوف ندارد شقی و بدبخت هر دو عالم است.
آیت الله قرهی:
خدمت به خلق نزد خداوند بسیار باارزش است
خبرگزاری شبستان: آیت الله قرهی گفت: انسان عاقل می‌داند که بعد از ترک محرمات و انجام واجبات نزد خداوند هیچ عملی بالاتر و باارزش تر از خدمت به خلق نیست.
آیت‌الله قرهی:
زائران اربعین تبعیت خود از امام حسین را اعلام می‌کنند
خبرگزاری شبستان: آیت‌الله قرهی گفت: در ایام اربعین مردم با زیارت امام حسین(ع) بیعت و تبعیت خود از ایشان را به اعلام می‌کنند.
ادامه مطالب